โปรโมชั่นพิเศษ

 https://www.facebook.com/AGroupauto*  โปรโมชั่นพิเศษสุด ๆ  *    


 


เงื่อนไขการเช่า


- ต้องมีใบแจ้งซ่อมจากศูนย์บริการฯ แนบด้วย                            

- เอกสารประกอบการเช่า บัตรประชาชน    ใบขับขี่   บัตรเครดิต

   - รับ-ส่งรถในเวลาทำการของศูนย์บริการฯ   เวลา  8.00-17.00 น.

 - น้ำมันเต็มไป เต็มกลับ                                                           

 - ราคาดังกล่าวเป็นราคา เฉพาะรุ่น เครื่อง 1,200 cc.                

 - ราคาดังกล่าว เป็นราคาโปรโมชั่น ใช้ระหว่างวันเท่านั้น          

 - หากลูกค้าต้องการเช่ารุ่นอื่น  หรือ จำนวนวันที่มากกว่านั้น           ให้ใช้ราคารถเช่าปกติ (คิดเป็น 24 ชม.)


*................................................................................*พิเศษโปรโมชั่นรับลมร้อน สุดช็อค‬!

( สำหรับลูกค้า กรุงเทพฯ และปริมณฑล )